Term And Condition Untuk Pemilik Lokasi (Host Company) Indoor LED Billboard

Berapa lama tempoh minimum persetujuan ?

Pihak syarikat (host company) telah bersetuju untuk kami meletakkan LED kami di lokasi mereka selama setahun paling kurang.

Apakah tindakan yang akan diambil jika bekalan elektrik terputus?

Apakah tindakan yang akan diambil jika terdapat kerosakan?

Jika terdapat kerosakan yang disebabkan oleh kecuaian pihak host company seperti jatuh dan sebagainya, maka mereka akan bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi tersebut.

Bagaimanapun, jika kerosakan skrin berlaku disebabkan oleh kegagalan fungsi, kami akan mengambil tanggungjawab untuk memperbetulkannya.

Bolehkah pemilik LED mengalihkan lokasi LED?

Pihak kami mempunyai hak untuk memindahkan iklan LED pada bila-bila masa yang kami kehendaki.

Adakah pihak host company boleh melakukan pemindahan?

Pihak host company tidak dibenarkan memindahkan paparan LED kami ke lokasi lain seperti cawangan-cawangan lain. Namun, jika dalam premis yang sama, kami membenarkan pemindahan paparan LED ke lokasi yang lebih sesuai atau lebih baik.

Adakah kami (pemilik LED) bertanggungjawab untuk membayar bil elektrik?

Tidak. Kedua-dua pihak telah sepakat untuk melaksanakan ‘contra’ iklan di premis masing-masing atau di lokasi lain.